รวมภาพ

หนึ่งภาพ แทนคำ ล้านคำพูด

หนึ่งภาพ แทนคำ ล้านคำพูด

หนึ่งใบ ยายพูด พร่ำบอกหลาน

หนึ่งเรียน ให้รู้ จึงอยู่นาน

หนึ่งคน ถึงกาล ย่อมโรยลา

....อัฐนี้ ยาย อด เจ้าจึงอิ่ม

ยามนี้ เจ้าอิ่ม จงเร่งหา

เรียนนี้ ให้รู้ รอบปัญญา

แต่นี้ ภายหน้า เป็นคนดี.....

ภาพชนะการประกวด ธ.กสิกรไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว