"แก้ไข"ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

วันที่โพสต์: Feb 01, 2016 7:24:25 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 ขอแจ้งลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ อ.29 มีความคลาดเคลื่อน จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ อ.29 นอกนั้นคงดิม