คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 9:22:18 AM

คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ สำหรับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.parliament.go.th/innovation