OPEN HOUSE โรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 6:42:40 AM

26 มกราคม 2559 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ความสามารถที่ตนถนัดและสนใจ เป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ดูภาพเพิ่มเติม