วันมาฆบูชา

วันที่โพสต์: Feb 22, 2016 9:36:18 AM

หลักหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี และการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง (คลิกชมภาพ)