การประชุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่โพสต์: Feb 18, 2016 11:32:26 AM

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประชุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ( คลิกชุม)