โปรแกรมฟรี-สุขศึกษา

http://www.mododeedee.com

เป็นโปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย พัฒนาโปรแกรม โดยคุณพงษ์ศักดิ์ นิลลออ โดยผู้ใช้ป้อนข้อมูลน้ำหนักตัวและส่วนสูงที่เป็นปัจจุบัน โปรแกรมจะคำนวณดัชนีมวลกาย และบอกลักษณะสถานการณ์น้ำหนักให้ทราบ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผอม ปกติ ท้วม อ้วน อ้วนมาก แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการรักษารูปร่างโดยระบุดัชนีมวลกายที่เหมาะสม รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP

http://www.ducksters.com

โปรแกรมถูกออกแบบเพื่อให้เป็นผู้ช่วยกับโค้ชฟุตบอลในการวางแผนให้กับผู้เล่น สามารถหมุนเวียนหรือทดแทนตำแหน่งการเล่นของผู้เล่นของการแข่งขันแต่ละครั้ง สามารถ

พิมพ์รายชื่อผู้เล่นหรือเลื่อนดูตำแหน่งผู้เล่นในตัวโปรแกรมได้ ทำให้การวางแผนในการเล่นฟุตบอลของโค้ชมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

http://www.ducksters.com

โปรแกรมถูกออกแบบเพื่อให้เป็นผู้ช่วยกับโค้ชบาสเกตบอล ในการวางแผนให้กับผู้เล่น สามารถหมุนเวียนหรือทดแทนตำแหน่งการเล่นของผู้เล่นของการแข่งขันแต่ละครั้ง สามารถพิมพ์รายชื่อผู้เล่นหรือผู้ช่วยโค้ช สามารถเลื่อนดูตำแหน่งผู้เล่นในตัวโปรแกรมได้ ทำให้การวางแผนในการเล่นบาสเกตบอลของโค้ชมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

http://waterwarner.com/

Water Warner โปรแกรมใช้งานฟรี เพื่อการแจ้งเตือนการดื่มน้ำในแต่ละวันของเรา เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กสามารถใช้งานได้ง่าย การติดตั้งก็ไม่ซับซ้อน เมื่อทำการติดตั้งแล้ว

โปรแกรมก็จะให้กำหนดค่าหรือตั้งค่าการดื่มน้ำ การเตือนการดื่มน้ำในแต่ละวัน เหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่มน้ำอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ หรือแม้แต่

การนำไปใช้ในครอบครัวของตนเองก็สามารถทำได้อย่างง่าย