O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O22ประกาศจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566.pdf
O22แบบสรุปผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf
O22ประกาศจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf
O22 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566.pdf