สหวิทยาเขตประโคนชัย

ตราโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร