วารสาร ส.ค. 63

วารสารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจำเดือนสิงหาคม