วารสาร มิ.ย. 63

วารสารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจำเดือนมิถุนายน