ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

1031260880

31022008

260880

เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

Muangtalongpittayasun

191 หมู่ที่ 3

ประโคนชัย

ประโคนชัย

บุรีรัมย์

31140

0-4465-1021

044-651021

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ก.พ.38

mtp@chaiyo.com

http://http://www.MTP.ac.th

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

สหวิทยาเขตประโคนชัย

ประโคนชัย

45 กม.

5 กม.