ตัวอย่างเว็บไซต์

ตัวอย่าง website

เรียนออนไลน์ http://elearning.stkc.go.th/lms/html/

โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก http://karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1432&Itemid=1

ฝึกระบายสี http://www.kidopo.com/

เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก "Kid" http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา http://web.thai2learn.com/nsm/index.php

คณิตดอทคอม http://www.kanid.com

โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

http://edlru.dusit.ac.th/index.php

แหล่งความรู้ อังกฤษ วิทย์ คณิต สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง http://www.myfirstbrain.com/default.aspx

มุขปาฐะ http://folklore.culture.go.th/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=75

ศูนย์รวมดิจิตอลแมกกาซีน http://www.thaiegazine.com/egaz/showroom.php?p=0

แหล่งภาพพาโนรามา http://www.photojpl.com

The New York Times : ภาพถ่ายจากดาวเทียม ญี่ปุ่นก่อนและหลังแผ่นดินไหวและสึนามิ

http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html?src=tptw

youtube สำหรับโรงเรียน http://www.youtube.com/schools/

youtube สำหรับคุณครู http://www.youtube.com/teachers/

Krutube Channel http://www.krutubechannel.com/

โทรทัศน์ครู http://www.thaiteachers.tv/

Sick Science http://www.youtube.com/SteveSpanglerScience

teachingchannel http://www.teachingchannel.org/

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา http://sites.google.com/site/sornor8/