ช่องทางติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

044-612408 ติดต่อ

  • ผู้อำนวยการ กด 110

  • รองโสธร กด 108

  • รองปติมา กด 113

  • กลุ่มอำนวยการ กด 101

  • กลุ่มนิเทศฯ กด 104

  • กลุ่มบริหารงานบุคคล กด 102

  • กลุ่มนโยบายฯ กด 103

  • กลุ่มส่งเสริมฯ กด 111

  • กลุ่มการเงินฯ กด 105

  • หน่วยตรวจสอบฯ กด 114

  • นิติกร กด 115

  • ศูนย์เทคโนฯ กด 109

  • หน้าห้อง ผอ.เขต 32 กด 107

044-612644

office@ssbr.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32