โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพสต์: Sep 13, 2015 2:19:17 AM

ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีผู้เข้าร่วมอบรวมกว่า 300 คน จาก 66 โรงเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.32 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

  • หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2558

  • หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 กันยายน 2558

บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้อย่างเต็มที่

ท่านรองโสธร บุญเลิศ และคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ เยี่ยมชมบรรยากาศการอบรม DLIT

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม

  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับผู้บริหาร http://gg.gg/dlitbr1

  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 1 http://gg.gg/dlitbr2

  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 2 http://gg.gg/dlitbr32