ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jun 09, 2020 1:36:23 PM

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.