ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 03, 2018 2:44:17 PM

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563