ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการประชุมครั้งที่ 11/2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่โพสต์: Dec 30, 2015 4:6:22 PM