ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

วันที่โพสต์: May 11, 2016 2:20:38 AM

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32