ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

วันที่โพสต์: Jan 12, 2021 7:58:55 AM

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร การสรรหาและและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน