ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ไม่มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: Feb 26, 2016 10:48:49 AM