ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดวันสอบ จัดห้อง

วันที่โพสต์: May 01, 2020 9:59:15 AM

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ขั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563

และกําหนด สอบ จัดห้อง วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น.