ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

วันที่โพสต์: Jan 12, 2016 4:36:18 AM

จึงแจ้งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจได้ทราบ เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าต่อไป