ขอเชิญชม ร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 8:5:6 AM

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขันวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ได่แก่ประกวดโครงงานนวัตกรรมการเกษตร และการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซค์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.science.mju.ac.th

ในการนี้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงใคร่ขอเชิญท่าน บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่