การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

วันที่โพสต์: Feb 29, 2016 10:26:43 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้