เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 8:44:23 AM

จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนร่วม โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://buriram.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=139