โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: Mar 09, 2016 5:8:54 AM

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมรับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (คลิกชมภาพ)