หน่วยตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดการทางการเงินของสถานศึกษา

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 6:38:44 AM

นางญาณี อาจหาญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะดำเนินการติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดการทางการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ณ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2559