สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรียบรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 7 สาขาวิชาเอก

วันที่โพสต์: Feb 25, 2016 8:27:55 AM

นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย พร้อมให้หลักการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย วินัยของข้าราชการ ระเบียบของทางราชการที่พึงปฏิบัติ (คลิกชม)