สหวิทยาเขตลำปลายมาศ พัฒนาครูสู่ " ครูมืออาชีพ "

วันที่โพสต์: Mar 31, 2016 8:59:9 AM

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กลุ่มสหวิทยาเขตลำปลายมาศ เพื่อให้ครูในสหวิทยาเขตมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของครู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คลิกชมภาพ)