สพม.32 เตรียมความพร้อมผู้แทนสนามสอบโอเนต ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: Feb 26, 2016 3:23:47 AM

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ผู้แทนคณะกรรมการสนามสอบ 14 สนามสอบ ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อสร้างความเข้าใจ และป้องกันการผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านเอกสารประกอบการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ( คลิกชม)