สพม.32 " รู้ รัก สามัคคี " สืบสานประเพณีไทย

วันที่โพสต์: Apr 12, 2016 6:46:52 AM

สพม.32 จัดงาน “สงกรานต์...สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า 2559 ” คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมอนุรักษ์คุณค่าความงามของวัฒนธรรม (คลิกชมภาพ)