สพม.32 " ร่วมยินดี "

วันที่โพสต์: Mar 22, 2016 2:50:36 AM

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (คลิกรายละเอียด)