สพม.32 " ประชุม อ.ก.ค.ศ. "

วันที่โพสต์: Feb 29, 2016 3:8:42 PM

คณะอนุกรรมกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามระเบียบวาระการประชุม การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ผลการประชุม)