สพม.32 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์: Feb 05, 2016 3:21:15 AM

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุม ก่อนระเบียบวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -6 ลำดับที่ 1-3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน (คลิกชมภาพ)