สพม.32 ประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์: Mar 03, 2016 7:31:9 AM

สพม.32 ประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( คลิกชมภาพ)