สพม.32 ทำโปรแกรมคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

วันที่โพสต์: Feb 05, 2016 3:53:20 AM

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการจัดทำโปรแกรมคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล รายโรง และภาพรวมของทุกโรงเรียนในสังกัดสพม. 32 ( คลิกชมภาพ)