สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ลำดับที่ 45

วันที่โพสต์: May 03, 2016 1:4:52 PM

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายศิริวุฒิ สามนปาล นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตพื้นที่ ในการมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (คลิกชมภาพ)