สพม. 32 ต้อนรับการคณะศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

วันที่โพสต์: Feb 18, 2016 4:26:48 PM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) มาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น การบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เขตนำร่อง สพม.32 (บุรีรัมย์) (คลิกชม)