สพม.32 ชี้แจงเครื่องมือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์: Feb 26, 2016 9:39:26 AM

กลุ่มนโยบายและแผน สพม.32 (บุรีรัมย์) ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อชี้แจงเครื่องมือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่1/2559 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และทำความเข้าใจในตัวบ่งขี้ทั้งหมด (คลิกชมภาพ)