สพม.32 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 5:49:48 AM

27 มกราคม 2559 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32