สพม.32 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 7:20:17 AM

28 มกราคม 2559 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีทำบุญสำนักงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุข ในโอกาสเริ่มต้นปีของการทำงานในต้นปี 2559 เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมาย “องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ดูภาพเพิ่มเติม