สถานศึกษา สพม.32 พร้อมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

วันที่โพสต์: May 18, 2016 3:30:4 AM

เมื่อวันที่ ( 17 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 13.30 น ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับสหวิทยาเขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมินในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ( คลิกชมภาพ)