ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

วันที่โพสต์: Feb 27, 2016 5:41:32 AM

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (คลิกชม)