" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันที่โพสต์: Mar 31, 2016 9:24:5 AM

ข้าราชการ บุคลากรในนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน (คลิกชมภาพ )