พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันที่โพสต์: Feb 23, 2016 4:54:20 AM

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ( คลิกชมภาพ)