“ พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม ”

วันที่โพสต์: Apr 08, 2016 2:18:27 AM

สพม.32(บุรีรัมย์) อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมสู่มาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพตามประเภทคนพิการทางการศึกษา (คลิกชมภาพ)