ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.) มอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่โพสต์: May 04, 2016 7:47:23 AM

เวลา 10.30 น วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2559 ) นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.) พบคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 เขตพื้นที่ ชี้แจงและมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการย้าย วิทยฐานะ เลื่อนขั้นเงินเดือน และการสอบบรรจุ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 (บุรีรัมย์) (คลิกชมภาพ)