" ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "

วันที่โพสต์: Mar 31, 2016 9:12:34 AM

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32(บุรีรัมย์) ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีระเบียบวาระการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค การประชุมชี้แจงของกลุ่มงานเสนอเพื่อทราบ โดยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32(บุรีรัมย์) (คลิกชมภาพ)