ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559

วันที่โพสต์: Mar 11, 2016 2:24:56 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559 ตามระเบียบวาระการประชุม โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.32 ประธานการประชุม ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (คลิกรายละเอียด)